Wiadomości

Treść

1 września 2021 roku, w dniu 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy pracownicy oświaty rozpoczęli nowy rok szkolny.

W naszej szkole, w związku z nadal trudną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, w sali gimnastycznej zebrali się wyłącznie Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne. Dyrektor Szkoły, Pan Waldemar Gniady, powitał zebranych i przy obecności pocztu, który wprowadził sztandar szkoły, odebrał od nowych Uczniów ślubowanie. Ich starsi koledzy spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Drodzy Uczniowie!

Życzymy Wam sukcesów w kształceniu i zdobywaniu nowych umiejętności. Niech osiąganie celów przynosi Wam satysfakcję i jak najlepsze wyniki. Nawiązujcie nowe przyjaźnie, pielęgnujcie wrażliwość i dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

Wasi Nauczyciele

 

GALERIA