Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kalendarz szkolny

Treść

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Technikum Nr 2:

 1. 15 października 2021 r. (w związku ze specyfiką organizacji pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej)
 2. 02 maja 2022 r. (organizacja egzaminu maturalnego)
 3. 04 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 4. 05 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 5. 06 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 6. 06 czerwca 2022 (egzamin zawodowy)
 7. 07 czerwca 2022 (egzamin zawodowy)
 8. 17 czerwca 2022 r. (w związku ze specyfiką organizacji pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

 1. 15 października 2021 r. (w związku ze specyfiką organizacji pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej)
 2. 02 maja 2022 r. (organizacja egzaminu maturalnego)
 3. 04 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 4. 05 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 5. 06 maja 2022 r. (egzamin maturalny)
 6. 17 czerwca 2022 r. (w związku ze specyfiką organizacji pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej)

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W KALENDARZU SZKOLNYM

 1. 01 września 2021 r. (środa) - Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 2. 12 października 2021 r. (wtorek) - Rajd szkolny "śladami patrona Szkoły - Kazimierza Pułaskiego"
 3. 14 października 2021 r. (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej
 4. 29 października 2021 r. (piątek) - udział w akcji #SzkołaPamięta
 5. 09 listopada 2021 r. (wtorek) - Akademia z okazji Dnia Niepodległości
 6. 10 listopada 2021 r. (środa) - udział w akcji #SzkołaDoHymnu
 7. 11 listopada 2021 r. (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości
 8. 17 listopada 2021 r. (Środa) - Zebranie informacyjne z rodzicami
 9. 19 listopada 2021 r. (piątek) - Termin podania proponowanych ocen niedostatecznych i ocen z zachowania w klasach maturalnych
 10. 03 grudnia 2021 r. (piątek) - Termin podania ocen proponowanych w klasach maturalnych
 11. 08 grudnia 2021 r. (środa) - Termin podania proponowanych ocen niedostatecznych i ocen z zachowania (wszystkie klasy - bez maturalnych)
 12. 15 grudnia 2021 r. (środa) - Termin wystawienia ocen końcowych i klasyfikacyjnych w klasach maturalnych
 13. 17 grudnia 2021 r. (piątek) - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych
 14. 03 stycznia 2021 r. (poniedziałek) - Termin podania śródrocznych ocen proponowanych
 15. 04 stycznia 2021 r. (wtorek) - Zebranie informacyjne z rodzicami
 16. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
 17. 02 lutego 2022 r. (środa) - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
1444071