Wiadomości

Treść

Z kielnią i patelnią w Europie

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu i realizowany jest w terminie od  01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły między innymi poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych, międzykulturowych i interpersonalnych, rozwój przedsiębiorczości, inicjatywności uczniów; podniesienie ich zdolności do zatrudnienia po ukończeniu szkoły; podniesienie kwalifikacji kadry i dostosowanie ich do potrzeb zreformowanej szkoły i zmieniających się warunków europejskiego rynku pracy; nawiązywanie współpracy z europejskimi partnerami w celu wymiany doświadczeń, modyfikacji koncepcji pracy szkoły w zakresie doskonalenia programów nauczania, wdrażania nowych metod zarządzania.

Beneficjent:   
Zespół Szkół Zawodowych
im. Kazimierza Pułaskiego
w Gorlicach

GALERIA ZDJĘĆ

Dokumenty: