Wiadomości

Treść

Przedłużająca się pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży. Z tego powodu pogorszyła się kondycja psychiczna przede wszystkim uczniów. Są oni zmęczeni i apatyczni wskutek odizolowania od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Aby temu przeciwdziałać i zminimalizować negatywne skutki izolacji, w naszej szkole proponujemy możliwość skorzystania z dyżuru psychologa. Szczegóły znajdują się poniżej:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach wyszła z propozycją dyżurów psychologa, Pani mgr Aleksandry Jędrzejczyk-Mikuły, która będzie służyć pomocą w sali 113 w następujących terminach:

- 12 listopada 2021 roku w godz. od 1000 do 1200

- 14 stycznia 2022 roku w godz. od 1000 do 1200

- 4 marca 2022 roku w godz. od 1000 do 1200

- 13 maja 2022 roku w godz. od 1000 do 1200

 

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej proponuje dyżur psychologa 26 października 2021 roku w godz. 1100 – 1300 w sali 113.

 

            Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy, zarówno Uczniów, jak i Rodziców.