Kalendarz szkolny

Treść

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W KALENDARZU SZKOLNYM 2023/2024

1.       04 września 2023 r. (poniedziałek) - Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

2.       14 września 2023 (czwartek) - Zebranie z rodzicami

3.       27 września 2023 (środa) - XVI Rajd im. Kazimierza Pułaskiego

4.       13 października 2023 (piątek) - Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

5.       10 listopada 2023 (piątek) - Uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

6.       14 listopada 2023 (wtorek) - Zebranie informacyjne z rodzicami

7.       17 listopada 2023 (piątek) - Termin podania proponowanych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

8.       01 grudnia 2023 (piątek) - Termin podania proponowanych ocen w klasach maturalnych

9.       12 grudnia 2023 (wtorek) - Termin wystawienia ocen proponowanych śródrocznych - niedostatecznych

10.   13 grudnia 2023 (środa) - Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

11.   15 grudnia 2023 (piątek) - Termin podania proponowanych ocen z zachowania

12.   15 grudnia 2023 (piątek) - Klasyfikacja klas maturalnych

13.   23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024 - Zimowa przerwa świąteczna

14.   08 stycznia 2024 (poniedziałek) - Termin podania ocen proponowanych śródrocznych

15.   16 stycznia 2024 (wtorek) - Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 

16.   18 stycznia 2024 (czwartek) - Klasyfikacja po pierwszym półroczu

17.   24 stycznia 2024 (środa) - Zebranie informacyjne z rodzicami.

18.   12 - 25 lutego 2024 - Ferie zimowe

19.   20 marca 2024 (środa) - Termin podania końcowych ocen proponowanych - niedostatecznych oraz wszystkich proponowanych ocen z zachowania w klasach maturalnych 

20.    28 marca - 02 kwietnia 2024 - Wiosenna przerwa świąteczna

21.   10 kwietnia 2024 (środa) - Termin podania końcowych ocen proponowanych w klasach maturalnych

22.   16 kwietnia 2024 (wtorek) - Zebranie informacyjne z rodzicami

23.   22 kwietnia 2024 (poniedziałek) - Termin wpisania ocen końcowych w klasach maturalnych

24.   24 kwietnia 2024 (środa) - Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

25.   26 kwietnia 2024 (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26.   16 maja 2024 (czwartek) - Termin wpisania ocen proponowanych niedostatecznych klasyfikacji końcoworocznej oraz ocen proponowanych z zachowania

27.    29 maja 2024 (środa) - Termin wpisania ocen proponowanych końcoworocznych

28.   12 czerwca 2024 (środa) - Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych

29.   17 czerwca 2024 (poniedziałek) - Klasyfikacja końcoworoczna

30.   21 czerwca 2024 (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Pozostałe terminy będą podawane w trakcie trwania roku szkolnego.