Jubileusz 40-lecia ZSZ Gorlice

Treść

Przeszłość zachowana w pamięci.
Relacja z pierwszego dnia Jubileuszu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego.

14 i 15 października to dwa dni, które zwieńczyły kilkumiesięczne przygotowania do podwójnego jubileuszu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Pierwszy dzień – Dzień Edukacji Narodowej, którego powiatowe obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem JE biskupa Jana Wątroby w Bazylice Gorlickiej - poświęcony był wszystkim pracownikom szkoły, którzy obchodzili swoje święto. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani, którzy w przeszłości, bądź obecnie pracują w ZSZ: ks. dziekan Stanisław Ruszel (Proboszcz Bazyliki), ks. proboszcz Stanisław Kogut, ks. Józef Buczyński, ks. Marek Tutro i ks. Stanisław Ziajor. Władze powiatowe oraz osoby związane ze szkolnictwem spotkały się w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej ZSZ, gdzie rozpoczęły się obchody. Symbole państwowe, hymn i poczet sztandarowy wprowadziły podniosły nastrój uroczystości, którą rozpoczął Dyrektor Szkoły – Pan Waldemar Gniady, witając gości i prezentując krótki rys historyczny gorlickiej „Budowlanki”. W dalszej części spotkanie było okazją do wygłaszania przemówień, składania życzeń i gratulacji. Wśród mówców, zapraszanych na scenę przez Pana Damiana Kukułę – prowadzącego i czuwającego nad poprawnym przebiegiem uroczystości, znaleźli się: senator Pan Stanisław Kogut, poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Borowska, Pan Adam Piechowicz (w imieniu Posła na Sejm RP Pani Barbary Bartuś), starosta Pan Karol Górski, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Pan Marek Bugno, wicestarosta Pan Jerzy Nalepka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Pani Zofia Kamińska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, wizytator Pani Monika Przybyło, burmistrz Gorlic Rafał Kukla, zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Pani Dorota Tokarz oraz biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Dalsza część uroczystości poświęcona była wręczeniu nagród starosty Pana Karola Górskiego, który tym samym uhonorował wybitnych nauczycieli Powiatu Gorlickiego. Następnie dyrektor szkoły Pan Waldemar Gniady, nagrodził wyróżniających się nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego.

Następnie, przedstawiciele społeczności uczniowskiej, na ręce Dyrektora, złożyli życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczyli również symboliczną wiązankę kwiatów.

Część artystyczna, która uświetniła uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w gorlickiej „Budowlance” składała się z występu chóru dziecięcego „Akolada” pod dyrekcją Pani Anny Cisoń z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów klas: 1a, 1b, 2c, oraz 3c Technikum pod kierunkiem Pani Małgorzaty Janowskiej oraz Pani Danuty Platy. Młodzież zaprezentowała program zatytułowany „Przeszłość zachowana w pamięci”, który był wędrówką przez 80-letnią historię szkoły trwale wpisanej w lokalną historię. Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie odgrywali historyczne role, prezentując postać patrona szkoły gen. Kazimierza Pułaskiego oraz zmiany zachodzące na świecie, w Polsce oraz w Gorlicach na przestrzeni ośmiu dziesięcioleci. W części artystycznej wystąpili: Bartłomiej Szymczyk (kl. 1aT), Klaudia Łaś, Klaudia Wszołek, Paulina Worobel, Aleksandra Kosiba, Anna Rybczyk, Anna Ryba, Wojciech Szczepanek, Wojciech Wąs, Kacper Mika, Krzysztof Włodarz, Urszula Podolska, Joanna Wojtarowicz (z klasy 1bT), Katarzyna Klimek, Weronika Rotko, Zuzanna Drapała (z klasy 2cT) oraz Gabriela Broda, Klaudia Szutkowska, Patrycja Opiela i Katarzyna Wachowska (z klasy 3cT). Uczniowie – wyposażeni w epokowe stroje – w wyjątkowej atmosferze, zbudowanej również dzięki historycznej scenografii, „opowiedzieli” o swojej szkole, jej patronie i przemianach zachodzących na przestrzeni lat. Przywołali wydarzenia z lat 30. ubiegłego wieku, kiedy powstawała ich szkoła, trudne czasy okupacji hitlerowskiej, funkcjonowanie szkoły w realiach socjalizmu, zmiany zapoczątkowane przez papieża św. Jana Pawła II, ówczesną obyczajowość, reformy szkolnictwa itp. Wszystko uzupełnione akcentami muzycznymi, filmami i multimedialnymi prezentacjami. Całość utrzymana była w konwencji próby przed jubileuszowymi uroczystościami, której przekaz udał się dzięki kompetencji Pana Marcina Mikruta, czuwającego nad optymalnym nagłośnieniem uroczystości.

Po części artystycznej, zaproszeni goście, emerytowani oraz obecni pracownicy udali się na poczęstunek przygotowany przez niezawodnych pracowników i uczniów Warsztatów ZSZ.

O sukcesie Powiatowego Dnia Edukacji połączonego z jubileuszowymi obchodami 80 i 40-lecia ZSZ w Gorlicach niech świadczą życzliwe słowa, gratulacje i podziękowania składane na ręce dyrektora oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej.

Jednak o tym – w następnym artykule…

 

Zapraszamy do galerii (wkrótce uzupełnianej), do której odnośnik znajduje się poniżej:

GALERIA

 

Przeszłość zachowana w pamięci.
Relacja z drugiego dnia Jubileuszu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego.

Sobota przywitała nas piękną pogodą. Rano, uczniowie w towarzystwie emerytowanych i obecnych pracowników oraz absolwentów, udali się na parafialny i komunalny cmentarz w Gorlicach, by uczcić pamięć zmarłych uczniów i pracowników. Zapaliliśmy pamiątkowe znicze a innym symbolem naszej pamięci były słowa pozostawione na nagrobkach. W atmosferze skupienia udaliśmy się do Gorlickiej Bazyliki, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących pracowników oraz uczniów, po której wszyscy zebrani udali się na dziedziniec szkoły. Tam wspólnie posadziliśmy pamiątkowe drzewo - dąb, który na pamiątkę patrona ZSZ, generała Kazimierza Pułaskiego, otrzymał imię „Kazimierz” oraz pamiątkową tablicę. Mamy nadzieję, że będzie cieszył następne pokolenia uczniów i nauczycieli i stanie się symbolem pamięci o obecnych wydarzeniach.

W dalszej części wszyscy zebrani udali się do sali gimnastycznej, która wkrótce zaczęła tętnić gwarem pełnym wspomnień, wzruszeń i czaru minionych lat. Doszło do spotkania osób, które dzielą lata a nawet pokolenia. Niektórzy zobaczyli się po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

W tę atmosferę wpisał się Dyrektor Szkoły Pan Waldemar Gniady, który w inauguracyjnym przemówieniu wspominał swoją wieloletnią obecność w ZSZ w roli ucznia, pracownika, rodzica i dyrektora. Przywołał w pamięci pierwszego dyrektora Zespołu Szkół, Pana Eugeniusza Smędowskiego i dokonał porównania obyczajowości szkolnej z przeszłości z tą, która obowiązuje dziś. Podziękował również byłym dyrektorom, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii szkoły: nieobecnemu na uroczystości Dyrektorowi, Panu Janowi Doboszowi, Dyrektorowi Panu Jarosławowi Chomiakowi oraz Dyrektorowi Panu Tadeuszowi Papiernikowi, którzy ze wzruszeniem w głosie wspominali czasy swojej pracy. Dyrektor Jarosław Chomiak wspominał, jak w trudnych czasach dokonał rozbudowy Warsztatów Szkolnych, co ułatwiło odbywanie praktycznej nauki zawodu przez uczniów. Z sentymentem przywoływał wydarzenia z okresu swojej pedagogicznej pracy. Dyrektor Tadeusz Papiernik zwrócił uwagę na wychowanie uczniów w duchu poszanowania symboli państwowych, zasad i wartości chrześcijańskich. Podkreślił, jak ważna w dzisiejszych czasach jest rola nauczyciela, który powinien być autorytetem i wzorem dla młodzieży.

W konwencję podziękowań wpisała się młodzież i przedstawiciel nauczycieli – prowadzący uroczystość Pan Damian Kukuła, którzy złożyli podziękowania oraz kwiaty obecnie urzędującemu Dyrektorowi Panu Waldemarowi Gniademu.

Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie szanowanej i cenionej, zarówno przez uczniów jak i pracowników – Pani Haliny Tokarz. Ze wzruszeniem i drżeniem głosu przyjęła kwiaty i podziękowania za wieloletnią pracę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie zaprezentowali program, który przypomniał historię szkoły od czasów jej budowy aż do lat współczesnych, akcentując lata II wojny światowej, rok utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych, nadania szkole imienia gen. Kazimierza Pułaskiego, reform programowych a także radosnych i tragicznych wydarzeń w historii narodu. Wszystko na tle wydarzeń w Polsce i na świecie. Ponadto muzyka na żywo i zaangażowanie uczniów spowodowały, że program artystyczny w ich wykonaniu spotkał się z gorącym przyjęciem i pozytywnymi opiniami.

Zaproszeni goście udali się na poczęstunek i upragnione spotkania w gronie koleżanek i kolegów oraz nauczycieli ze szkolnych lat. Sprzyjało temu zwiedzanie szkoły i atmosfera Sali pamięci przygotowanej specjalnie na tę okazję. Miłą niespodzianką była również książka-pierwsze wydawnictwo poświęcone „Budowlance” – „Przeszłość zachowana w pamięci” oraz pamiątki związane z Jubileuszem. Na jego okoliczność została założona Księga Pamiątkowa, w której goście chętnie składali podziękowania i gratulacje. Niektóre wpisy zobaczycie Państwo w galerii. W słowach kierowanych do dyrekcji, młodzieży i pracowników szkoły żywili nadzieję, że organizacja kolejnych jubileuszy na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Wieczorem odbył się Bal 40-lecia.

Zapraszamy do poniższej galerii.

GALERIA