Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. :
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

BUD.27 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:
1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;
3) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
4) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.11.2. Podstawy budownictwa
BUD.11.3. Montaż systemów suchej zabudowy
BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich
BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich
BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich
BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych
BUD.11.8. Język obcy zawodowy
BUD.11.9. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.25.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.25.2. Podstawy budownictwa
BUD.25.3. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.25.5. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.25.6. Język obcy zawodowy
BUD.25.7. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.25.8. Organizacja pracy małych zespołów


Absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich. Bezpośrednio po zakończeniu nauki może znaleźć zatrudnienie przy nadzorze prac wykończeniowych w firmach budowlanych i remontowo - budowlanych.