Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kierunki kształcenia

Treść

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach aktualnie jest realizowane kształcenie w następujących zawodach branży budowlanej i gastronomicznej.

 

Technikum pięcioletnie:

Technik budownictwa: (specjalizacja architektura wnętrz)

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • K2 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  

czytaj więcej


Technik geodeta:

 • K1* - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K3* -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czytaj więcej


Technik robót wykończeniowych w budownictwie - kierunek wyjątkowo nieoferowany podczas rekrutacji 2024/2025:

 • K1 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • K2 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót budowlanych

czytaj więcej


Technik aranżacji wnętrz (NOWOŚĆ) Będzie oferowany od roku szkolnego 2025/2026

 • K1 - Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz
 • K2 - Wykonywanie aranżacji wnętrz

czytaj więcej


Technik żywienia i usług gastronomicznych: (specjalizacja dietetyk)

 • K1 – Przygotowanie i wydawanie dań
 • K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

czytaj dalej


Technik usług kelnerskich: (specjalizacja barman)

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich
 • K2 - Organizacja usług gastronomicznych

czytaj dalej


Szkoła Branżowa I-ego Stopnia:

Murarz-tynkarz:

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czytaj dalej


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K2 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

czytaj dalej


Cukiernik:

 • K1 - Produkcja wyrobów cukierniczych

czytaj dalej


Kelner:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich

czytaj dalej


Kucharz:

 • K1 - Przygotowanie i wydawanie dań

czytaj dalej


Wielozawodowa: - praktyki u prywatnych przedsiębiorców (szkoła może pomóc w znalezieniu praktyki przy pomocy OHP), egzamin zawodowy po trzech latach nauki  – tytuł czeladnika, w każdym roku  szkolnym  miesięczne, wyjazdowe kursy zawodowe

czytaj dalej


Szkoła Branżowa II-ego Stopnia:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K2 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót budowlanych

kierunek dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia legitymujących się dyplomem w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

czytaj więcej


Technik żywienia i usług gastronomicznych: (specjalizacja dietetyk)

 • K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kierunek dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia legitymujących się dyplomem w zawodzie kucharz.

czytaj dalej


Technik technologii żywności

 • K2 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

kierunek dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia legitymujących się dyplomem w co najmniej jednym z zawodów: cukiernik, piekarz, wędliniarz oraz przetwórca ryb.

czytaj dalej

2081419