Murarz-tynkarz

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.12.2. Podstawy budownictwa
BUD.12.3. Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
BUD.12.4. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
BUD.12.5. Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych
BUD.12.6. Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
BUD.12.7. Język obcy zawodowy
BUD.12.8. Kompetencje personalne i społeczne


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Absolwent może podejmować pracę:

  • jako murarz lub tynkarz w firmach budowlanych lub remontowo - budowlanych,
  • zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
  • założyć własną firmę z dotacją Unii Europejskiej.