Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH/ PONADGIMNAZJALNYCH/ TECHNICZNYCH, KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. K. PUŁASKIEGO W GORLICACH

Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z budownictwem, organizowane na terenie Polski w szkołach średnich/ponadgimnazjalnych/technicznych.

Zasadniczym celem szkolenia było zapoznanie uczestników szkolenia z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Uczniowie, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, była możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu przeszkolono już prawie 100 uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych
 im. K. Pułaskiego w Gorlicach.

1443375