Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Branżowa Szkoła II stopnia

Treść

Informację o możliwości aplikowania do Szkoły Branżowej II stopnia i wymaganych kwalifikacjach przedstawia tabela. Poniżej tabeli zamieszczono link do formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.

Rekrutacja odbywa się na postawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodach Branżowej szoły I stopnia (jak w tabeli poniżej). NIE PRZEWIDUJE SIĘ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH.

LP

Zawód w Branżowej Szkole II stopnia

Kwalifikacja, której posiadanie jest wymagane w procesie rekrutacji / zawód w Branżowej Szkole I stopnia

1.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

K1 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych / zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2.

Technik pojazdów samochodowych

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

albo

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

3.

Technik technologii żywności

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń / zawód: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

albo

Produkcja wyrobów piekarskich / zawód: Piekarz

albo

Produkcja wyrobów cukierniczych / zawód: Cukiernik

albo

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych / zawód: Wędliniarz

albo

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych / zawód: Przetwórca ryb

4.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

K1 Sporządzanie potraw i napojów / zawód: Kucharz

5.

Technik usług fryzjerskich

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich / zawód: Fryzjer

6.

Technik handlowiec

K1 Prowadzenie sprzedaży / zawód: Sprzedawca

Pliki do pobrania

1444068