Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kierunki kształcenia

Treść

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach aktualnie jest realizowane kształcenie w następujących zawodach branży budowlanej i gastronomicznej.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata do technikum jest zgromadzenie przez niego minimum 65 punktów z  przedmiotów wybranych do rekrutacji (język polski; matematyka; język angielski (jeżeli brak, to język niemiecki); najwyższa ocena z grupy przedmiotów - biologia, geografia, historia, informatyka) oraz z wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Technikum pięcioletnie:

Technik geodeta:

 • K1* - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K3* -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czytaj więcej


Technik budownictwa:

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • K2 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  

czytaj więcej


Technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K1 -Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • K2 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót budowlanych

czytaj więcej


Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • K1 – Przygotowanie i wydawanie dań
 • K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

czytaj dalej


Technik usług kelnerskich:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich
 • K2 - Organizacja usług gastronomicznych

czytaj dalej


Szkoła Branżowa I-ego Stopnia:

Murarz-tynkarz:

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czytaj dalej


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K2 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

czytaj dalej


Cukiernik:

 • K1 - Produkcja wyrobów cukierniczych

czytaj dalej


Kelner:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich

czytaj dalej


Kucharz:

 • K1 - Przygotowanie i wydawanie dań

czytaj dalej


Wielozawodowa: - praktyki u prywatnych przedsiębiorców (szkoła może pomóc w znalezieniu praktyki przy pomocy OHP), egzamin zawodowy po trzech latach nauki  – tytuł czeladnika, w każdym roku  szkolnym  miesięczne, wyjazdowe kursy zawodowe

czytaj dalej

Szkoła Branżowa II-ego Stopnia:

W zależności od liczby chętnych

1443403