Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

 Budynek szkoły przy ulicy Niepodległości w Gorlicach zbudowano w 1936 r. W budynku tym została powołana żeńska Szkoła Podstawowa, a następnie żeńskie Liceum Ogólnokształcące. Po zakończeniu II wojny światowej, podczas której w budynku kwaterowali żołnierze niemieccy utworzono szpital. W 1948 r. uruchomiono Liceum Pedagogiczne i Szkołę Ćwiczeń. W 1965 r. powołano do istnienia Technikum Budowlane, a w 1967 r. Zasadniczą Szkołę Budowlaną, które nieprzerwanie funkcjonowały do 1976 roku.

   Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach powstał w 1976 roku w wyniku połączenia kilku typów szkół : Zasadniczej Szkoły Budowlanej, Technikum Budowlanego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej przeniesionej z gorlickiej dzielnicy Glinik w 1975 roku. Ówczesny Zespół Szkół Zawodowych obejmował: 5-letnie Technikum Budowlane, 3-letnie Technikum Budowlane po ZSB, 4-letnie Liceum Zawodowe, 2-letnią Zasadniczą Szkołę Budowlaną i 3-letnią Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną. Przewaga szkół o profilu budowlanym wyznaczyła popularną nazwę szkoły Budowlanka - zresztą, funkcjonującą do dziś.
    Pierwszym Dyrektorem ZSZ zostaje mgr Eugeniusz Smędowski (dotychczasowy dyrektor ZSB), a jego zastępcami mgr Jan Dobosz (późniejszy następca mgr Smędowskiego na stanowisku dyrektora naczelnego) i mgr inż. Stanisław Tarka. W tym samym czasie kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr inż. Tadeusz Papiernik.
    Od początku istnienia szkoła należy do największych w regionie, kształcąc w różnych okresach swojej działalności od 700 do 1700 uczniów w 24 do 59 klasach.
    14 października 1983 roku szkole nadano imię generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera walk o niepodległość Polski i U.S.A., który stał się dla całej szkolnej społeczności chlubnym patronem, wzorcem zasad moralnych i etycznych oraz drogowskazem dążeń do skutecznego osiągania celów. Tego dnia szkoła również otrzymuje sztandar, obecny odtąd na wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych oraz miejskich.
    Kolejne bardzo ważne wydarzenia przynosi rok 1989. W tym roku zostaje oddana do użytku upragniona przez wszystkich uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego pełnowymiarowa sala gimnastyczna, będąca do tej pory chlubą szkoły. Na parterze sali gimnastycznej znalazły miejsce warsztaty gastronomiczne przeniesione z Domu Nauczyciela oraz stołówka warsztatowa z okazałą salą konsumpcyjną służącą do dziś wszystkim chętnym, mieszkańcom miasta Gorlice. W 1990 r. uruchomiono pracownię komputerową, a w celu lepszego nauczania języków obcych także pracownię językową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. W 1993 r. rusza budowa nowego obiektu jakim jest oddany do użytku w 2000 r., budynek szkoleniowo produkcyjny warsztatów szkolnych z aulą o powierzchni 216 m2.

    W swej historii Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Do najbardziej spektakularnych wyróżnień zaliczyć można:

  • medal Komisji Edukacji Narodowej (1978);
  • medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju" (1983);
  • przyjęcie do grona Klubu Przodujących Szkół (1986);
  • "Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego" (1988)
  • Zbiorowa odznaka Zarządu Głównego SZS "Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej" (1988);
  • Zbiorowa Odznaka "Za szczególne osiągnięcia dla województwa nowosądeckiego" (1989);
  • Zbiorowa Odznaka "Za szczególne osiągnięcia w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie miasta Gorlice"

    Tak duży zespół wymaga solidnego zarządzania, toteż lista kadry kierowniczej w dotychczasowej historii przedstawia się okazale:

KADRA KIEROWNICZA ZSZ GORLICE

DYREKTORZY

mgr Eugeniusz Smędowski   1976 - 1983

mgr Jan Dobosz    1983 - 1991

inż. Jarosław Chomiak   1991 - 1997

mgr inż. Tadeusz Papiernik    1997 - 2003

mgr inż. Waldemar Gniady    od 2003 -

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

mgr Jan Dobosz   1976 - 1983

mgr Franciszek Dziedziak   1984 - 2001

mgr Józef Gliński   1983 - 1987

mgr inż. Stanisław Tarka   1976 - 1982

mgr inż. arch. Józef Sikora   1982 - 1987

mgr inż. Tadeusz Papiernik   1989 - 1997

mgr inż. Teresa Dawiec   1982 - 1987

mgr Małgorzata Maniak   1990 - 2012

inż. Jarosław Chomiak    1990 - 1991

mgr inż. Agnieszka Sobolska   1991 - 1992

mgr inż. Halina Borkowska    1988 - 1989 ; 1992 - 1993

mgr Leszek Książko   1988 - 1990

mgr inż. Krzysztof Bobak od 1997-

 

KIEROWNICY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Tadeusz Papiernik      1976 - 1983

kol. Paweł Górski    1983 - 1989

kol. Helena Honkowicz     1990 - 1999 

mgr inż. Stanisław Górski     1999 - 2003

mgr inż. Jerzy Śliwa     od 2003 .

2082587