Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Technik usług kelnerskich

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.01 – Wykonywanie usług kelnerskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.01.:
1) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
2) wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.

 

HGT.11 – Organizacja usług gastronomicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji w zakresie kwalifikacji HGT.11.:
1) planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych;
2) planowania i nadzorowania pracy kelnera;
3) rozliczania usług gastronomicznych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

HGT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.01.2. Podstawy gastronomii
HGT.01.3. Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
HGT.01.4. Obsługiwanie gości
HGT.01.5. Podstawy miksologii
HGT.01.6. Rozliczanie usług kelnerskich
HGT.01.7. Język obcy zawodowy
HGT.01.8. Kompetencje personalne i społeczne
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych
HGT.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.11.2. Podstawy gastronomii
HGT.11.3. Planowanie usług gastronomicznych
HGT.11.4. Organizowanie usług gastronomicznych
HGT.11.5. Rozliczanie usług gastronomicznych
HGT.11.6. Język obcy zawodowy
HGT.11.7. Kompetencje personalne i społeczne
HGT.11.8. Organizacja pracy małych zespołów


Absolwent może podjąc naukę na uczelni wyższej w formie studiów licencjackich i magisterskich, jak również kontynuować naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub podjąć naukę w szkole policealnej i zdobyć nowy zawód.

2080435