Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego  pracuje wielu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Można się z nimi spotkać na 45 minutowych dyżurach podczas których są do wyłącznej dyspozycji rodziców.

Kadra kierownicza

  • Dyrektor Zespołu Szkół  - ​mgr inż. Waldemar Gniady - nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Zastępca Dyrektora - mgr inż. Krzysztof Bobak - nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Kierownik praktyk zawodowych - mgr inż. Anita Herman - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
  • Kierownik Warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - mgr inż. Jerzy Śliwa, nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Zastępca Kierownika Warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - mgr Władysława Augustyn - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych / ekonomicznych

Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Apola Paweł wychowanie fizyczne
Augustyn Mieczysław przedmioty budowlane praktyczne
mgr Bania-Ziemba Anna matematyka
mgr Błażewicz Paweł historia  WOS
Bugno Aleksander przedmioty budowlane praktyczne
mgr Dziubyna Krystyna biblioteka
mgr Fedorczak Ewa język niemiecki
Fornek Anatol przedmioty budowlane praktyczne
mgr inż. Galara-Wachowicz Małgorzata przedmioty geodezyjne
lic. Galas Janusz przedmioty budowlane praktyczne
mgr Gorzkowicz Barbara wychowanie fizyczne
mgr Grochowski Adam edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Haluch Piotr geografia / wychowanie fizyczne
mgr Hudzik Dominik przedmioty budowlane praktyczne
mgr Janowska Małgorzata język polski / wok
mgr Janusz Sławomir język angielski
mgr Kołodziej-Roman Renata język polski
mgr inż. Konarczak Dariusz przedmioty budowlane
mgr Konarczak Ewa biolgia / przedm. gastronomiczne
mgr Korzeń Jolanta język angielski
mgr inż. Krajewska Elżbieta przedmioty budowlane
mgr Kukla Iwona przedmioty gastronomiczne
mgr Kukuła Barbara chemia / przedm. gastronomiczne
mgr Kukuła Damian historia / geografia
mgr Ludwin Magdalena historia
mgr Makowska Anna biblioteka
mgr Maniak Małgorzata przedm. gastronomiczne/ ekonomiczne
Maniak Zenon przemioty budowlane praktyczne
mgr Mika Barbara przedmioty gastronomiczne
mgr Mirut Marcin wychowanie fizyczne
ks. mgr Mazurek Wojciech religia
mgr Myszkowska Ewa przedmioty gastronomiczne
lic. Pabis Grażyna przedmioty gastronomiczne praktyczne
mgr Prorok Lucyna przedmioty gastronomiczne
mgr Przepióra Tadeusz wychowanie fizyczne / informatyka
mgr Rawecka - Cichy Agata matematyka
mgr Rąpała Ewa język polski
mgr inż. Rząca Anna przedmioty gastronomiczne
mgr Sawicka Bogumiła przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Łukasik Paulina przedmioty budowlane  
mgr inż. Stal Tomasz przedmioty geodezyjne
mgr inż. Szyca Monika pedagog szkolny
mgr Trojanowicz Eryk język niemiecki
mgr Wędrychowicz Renata język angielski
mgr Zakrzewska Magdalena język niemiecki
mgr inż. Ząbek Beata biologia / przedmioty gastronomiczne
ks. mgr Jacek Damian religia
ks. mgr Ziajor Stanisław religia
1725444