Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Gdzie się odbywają praktyki zawodowe?

Treść

ODPOWIEDŹ:

Praktyki zawodowe są niezbędnym elementem kształcenia zawodowego wszystkich uczniów Technikum. Nasza Szkoła organizuje nieodpłatne praktyki u przedsiębiorców lokalnego rynku pracy we wszystkich zawodach w wymiarze zgodnym programeme nauczania.

Duża liczba zakładów pracy z  terenu powiatu gorlickiego z którymi współpracujemy, daje możliwość odbycia praktyk zawodowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Są to przedsiębiorstwa duże i małe ale zawsze zapewniają ciekawe kształcenie w realnych warunkach pracy. Przeciętny czas trwania praktyk zawodowych w zależności od zawodu wynosi od 4 do 8 tygodni w całym cyklu kształcenia.

Dodatkowo realizujemy praktyki w ramach projektów unijnych na terenie Unii Europejskiej. Aktualnie jest to projekt Z kielnią i patelnią w Europie „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W ostatnim roku szkolnym 60 uczniów Technikum w różnych zawodach budowlanych i gastronomicznych odbywało (listopad 2018) lub będzie odbywać (maj-czerwiec 2019) dwutygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terytorium Grecji. Ich program jest zgodny z programem nauki szkolnej więc stanowią bardzo ciekawą formę realizacji podstawy programowej.

Wielu uczniów ma możliwość odbycia płatnych staży zawodowznawczych w ramach realizacji Projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, którego jesteśmy realizatorem.  

powrót do listy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

2080433