Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Szkolne Koło Wolontariatu

Treść

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

  Program adresowany jest do uczniów szkół średnich chcących pomagać innym ludziom bezinteresownie. Ma na  celu rozpowszechnienie zasad życzliwości, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ma uświadamiać, że pomoc innym można nieść w różny sposób. Stąd program Szkolnego Koła Wolontariatu wpisuje się w działalność wychowawczą szkoły.

CELE:

 • Zapoznanie z ideą wolontariatu;

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska;

 • możliwienie wolontariuszom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy;

 • Wspieranie wartościowych inicjatyw i działań edukacyjnych;

 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;

 •  Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów;

 • Realizacja lokalnych projektów;

 • Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

 ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA:

 • Tworzenie warunków do prowadzenia spotkań (udostępnienie sali);

 • Dostarczenie motywacji do zmiany swego postępowania;

 • Ukierunkowanie w zakresie możliwości świadczenia pomocy;

 • Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka w szkole i środowisku lokalnym.

   PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Uczeń powinien:

 • Zdobyć umiejętność współpracy w grupie;

 • Rozwijać wrażliwość na ludzką krzywdę;

 • Czuć się odpowiedzialnym za innych;

 • Znać ideę wolontariatu;

 • Być otwartym na potrzeby drugiego człowieka;

 • Przejawiać właściwą postawę wobec osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących;

Prace wykonywane przez wolontariuszy w każdym roku szkolnym:

Wrzesień

-Sprzedaż kalendarzyków – kwota przeznaczona Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
Październik  

- udział w uroczystości „ Marsz dla życia i rodziny ‘‘ - msza święta, oraz przemarszu ulicami Gorlic do Parafii św. Królowej Jadwigi.
-   Udział wolontariuszy w konkursie imienia księdza Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” w Krakowie
Listopad

– Uczniowie/wolontariusze odwiedzają gorlickie cmentarze,
– Sprzedaż cegiełek organizacji „ Pomóż i Ty ‘’,

Grudzień - Szkolne Mikołajki, wręczenie kartki z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły,

– Bożonarodzeniowa Akcja Caritas,
Uczniowie składają życzenia władzom Gorlic w Starostwie, Urzędzie Miasta i we wszystkich urzędach państwowych.
- Udział w Kampanii Charytatywnej” Świąteczne Kartki Dobroczynne” – Sursum Corda. Sprzedaż 70 kartek,

– Organizacja wigilii dla pacjentów Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Gorlicach,

- Luty – „Tłusty czwartek „- sprzedaż pączków.

- Obchody Światowego Dnia Chorych,
- Marzec –„ Dzień Kobiet” - życzenia wszystkim kobietom szkolnej społeczności.
- Kwiecień - Sprzedaż kartek wielkanocnych Sursum Corda.

Cały rok:

Praca wolontariuszy z chorymi na Oddziale Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

- Działalność, mającą na celu współpracę wolontariuszy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Gorlicach: organizacja m. in. programu poetycko- muzyczny ”Poezja i muzyka w miejsce uzależnienia”- dla młodzieży naszej szkoły.

- Aktywna współpraca z nauczycielami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, mająca na celu skutecznie zachęcanie uczniów do brania udziału w koncertach organizowanych przez szkołę artystyczną.

- Wyjazdy integracyjno – szkoleniowe.  

Podczas wyjazdu wolontariusze odbywają szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz różnych zabaw, które mogą być wykorzystane podczas imprez integracyjnych. Dodatkowo odbywają się konferencje, których celem jest ukazanie idei niesienia pomocy potrzebującym.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

2080437