Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice

tel./fax.: 18 353 50 19 (sekretariat)

18 353 50 19 w. 21 (sekretariat uczniowski)

18 353 65 59 (Kierownik Warsztatów CKU Nr 2)

e-mail: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

adres skrytki ePUAP: /zszgorlice/SkrytkaESP

adres do e-Doręczeń: AE:PL-20281-67502-BWRUA-35


Inspektor ochrony danych / Zastępca Inspektora ochrony danych:

tel.: 533 369 636

e-mail: iod@powiatgorlicki.pl


Godziny przyjęć rodziców:

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RODZICÓW  - czytaj

W godzinach pracy szkoły (od 8:00 do końca zajęć lekcyjnych), rodziceprzyjmowani są przez aktualnie dyżurujących członków kadry kierowniczej.


Kontakt elektroniczny dla klientów szkoły.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko  osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

2081422