Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kelner

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.01.:
1) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
2) wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

HGT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.01.2. Podstawy gastronomii
HGT.01.3. Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
HGT.01.4. Obsługiwanie gości
HGT.01.5. Podstawy miksologii
HGT.01.6. Rozliczanie usług kelnerskich
HGT.01.7. Język obcy zawodowy
HGT.01.8. Kompetencje personalne i społeczne


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Absolwent może podejmować pracę:

  • w restauracjach, kawiarniach, pubach,
  • w hotelach, pensjonatach,
  • w dyskotekach,
  • w firmach cateringowych,
  • w instytucjach związanych z gastronomią,
  • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
2080436