Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Branżowa Szkoła II stopnia

Treść

Informację o możliwości aplikowania do Szkoły Branżowej II stopnia i wymaganych kwalifikacjach przedstawia tabela. Poniżej tabeli zamieszczono link do formularza wniosku o przyjęcie do szkoły oraz Regulamin rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się na postawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodach Branżowej szoły I stopnia (jak w tabeli poniżej). NIE PRZEWIDUJE SIĘ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH.

2080437