Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Patron szkoły

Treść


Rozmiar: 51296 bajtów  
PUŁASKI KAZIMIERZ (1745-1779),

   syn Józefa, brat Antoniego, generał, bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej (1768-1772), zbrojnego związku szlachty, zawiązanego 29 lutego 1768 w Barze na Podolu, pod hasłem obrony wiary i wolności, przeciwko kurateli Rosji i reformom Stanisława Augusta Poniatowskiego. Celem konfederacji barskiej było zniesienie wszystkich ustaw od 1764 (zwł. narzuconego przez Rosję na sejmie 1767 - 68 równouprawnienia dysydentów) oraz obalenie Stanisława Augusta i wprowadzenie na tron Wettinów. Po jej upadku przebywał na emigracji w Saksonii, Francji i Turcji. W 1777 wyjechał do Ameryki. W czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych mianowany generałem brygady i dowódcą kawalerii, dowodził początkowo brygadą kawalerii. W 1778 zorganizował kilkusetosobowy legion (zw. Legionem Pułaskiego). W maju 1779 zmusił Brytyjczyków do odstąpienia od oblężenia Charlestonu. Zmarł 11 października 1779 r. na skutek ran odniesionych podczas szturmu na Savannah. Uznany za bohatera narodu Stanów Zjednoczonych (rocznica jego śmierci 11 X jest obchodzona jako Dzień Pułaskiego).

    W czasie trwania walk konfederacji barskiej, Pułaski przebywał na ziemi gorlickiej. Po klęsce pod Włodawą niedobitki konfederatów zatrzymały się w pobliżu naszego miasta. 3 i 4 października 1770 r. w pobliskiej Wysowej rozegrała się bitwa z oddziałem rosyjskim generała Drewitza. Oddział konfederatów został rozbity i zmuszony do przekroczenia granicy austriackiej.

19 marca 2007 Senat amerykański jednomyślnie zagłosował za nadaniem mu honorowego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. 8 października 2009 decyzja została jednomyślnie poparta przez obie izby amerykańskiego Kongresu. Rezolucję wspierało 23 kongresmanów i senatorów z obu partii. 6 listopada 2009 Prezydent Barack Obama podpisał rezolucję nadającą pośmiertnie honorowe obywatelstwo USA Kazimierzowi Pułaskiemu. Kazimierz Pułaski stał się 7 osobą w historii Stanów Zjednoczonych uhonorowaną w ten sposób, obok m.in. Marii Józefa La Fayette, Winstona Churchilla i Matki Teresy z Kalkuty.

Imieniem Kazimierza Pułaskiego nazwano między innymi: USS CASIMIR PULASKI - amerykański okręt podwodny o napędzie nuklearnym, Pulaski Road - jedną z głównych ulic Chicago, fregata rakietowa ORP "Gen. K. Pułaski".

Odwiedź te strony internetowe:

2081422