Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Akcje wolontariatu w roku 2012/2013

Treść

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Lata 2012/2013

(Opiekun – Ewa Rąpała)

      Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu – organizacji pozarządowej, została oficjalnie rozpoczęta 19 marca 2012 roku. Tego dnia Pan mgr inż. Waldemar Gniady- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego wyraził zgodę na założenie tej organizacji w szkole. Hasłem przewodnim programu SKW są słowa bł. Jana Pawła II: „Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.”

   Dyrektor szkoły Pan mgr inż. Waldemar Gniady 7 stycznia 2013 podpisał również oficjalne porozumienie w zakresie działań wolontariatu z Lokalnym Centrum Wolontariatu-reprezentowanym przez Panią Renatę Filipowicz. Dzięki temu wszyscy uczniowie- wolontariusze, oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu posiadają dodatkową ochronę prawną.  Każdy wolontariusz ma również podpisaną umowę z Lokalnym Centrum Wolontariatu. W niej zawarte są prawa i obowiązki każdego wolontariusza. Statystyka czasu pracy wolontariuszy znajduje się w Lokalnym centrum Wolontariatu.

     Szkolne Koło Wolontariatu współdziała z wieloma instytucjami na terenie powiatu gorlickiego. Szkolna organizacja gromadzi uczniów, wolontariuszy z klas: III c Technikum, IV a Technikum i III d Technikum. Szkolne Koło współpracuje z Samorządem Uczniowskim w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. ( Ewa Rąpała jest jedną z opiekunek Samorządu Uczniowskiego od 1998 roku).

       Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu obejmuje wolontariat: w Szpitalu im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, na Oddziale Geriatrii, w Domu Pomocy Społecznej, oraz niesiona jest pomoc chorym i starszym w domach. Wolontariusze pomagają również młodszym kolegom i koleżankom w nauce, spotykając się z nimi w ich domach.

Wolontariusze biorą czynny udział w organizacji akcji społecznych na terenie Gorlic i okolic- np.: „Marsz Żonkilowy”, „Kwesta na rzecz Ani w Nawojowej” w 2012 i 2013 roku.

     Dwa razy w tygodniu udają się do szpitala, na oddział geriatryczny w celu niesienia wsparcia chorym. Wchodzą do poszczególnych sal, rozmawiają, próbują pomagać i pocieszać pacjentów. Współpraca z pracownikami szpitala układa się bardzo dobrze. W poniedziałki młodzież wraz z opiekunem prowadzi różaniec, natomiast w poszczególne dni tygodnia wyznaczone osoby przebywały na oddziale z pacjentami. 

    Z obserwacji opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu wynika, że: chwila zatrzymania i wyciszenia następuję przy wejściem do szpitala. Przed wolontariuszami około 30 sekund - być może bardzo trudnych w ich życiu. Ten czas, to droga  po schodach na I piętro, na oddział geriatrii. Młodzi rozmyślają, jak dzisiaj będzie. Czy poradzą sobie z tym, co czeka za zamkniętymi – jak na razie – drzwiami szpitala? Co wyniosą z rozmów, które odbędą z pacjentami? Po każdej wizycie w szpitalu wolontariusze wychodzą uśmiechnięci i szczęśliwi, niejednokrotnie wzruszeni. Każde spotkanie z chorymi na oddziale daje siłę do przetrwania kolejnego tygodnia, do zmagania się z codziennym problemami- większymi bądź mniejszymi- jednak problemami, którymi przejmuje się większość młodych ludzi.

  Wolontariusze uczestniczą  w szkoleniach z zakresu: bhp, obsługi wózka inwalidzkiego oraz zachowania się na sali szpitalnej jako wolontariusz. Szkolenia odbywały się w Gorlicach i w Wapiennym.

  Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni podczas I Gali Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia 2012 roku w Gorlickim Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły, który pogratulował pracowitości i wrażliwości swoim uczniom.

   Obecnie – prócz – ustalonych obowiązków wolontariusza jesteśmy współorganizatorami uroczystości miejskich z okazji Światowego Dnia Chorego przypadającego na 10 lutego.

    Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu zostali poproszeni o udzielenie wywiadu dziennikarzowi Gazety Gorlickiej. Artykuł ukazał się w piątek – 8 lutego 2013 roku.

Młodzież SKW przeprowadziła prelekcję w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  w Gorlicach, zachęcającą rówieśników do pracy w charakterze wolontariuszy.

   Szczególną pracowitością wykazują się uczniowie: Renata Rogulska, Magdalena Sagatowicz, Barbara Bielska, Agnieszka Maciejowska, Alina Niemiec, Patryk Korzeń, Michał Krzysztoń, Andżelika Majcher, Joanna Rząca i Magdalena Wal. Nadmienić należy, że wyżej wymienieni uczniowie osiągają dobre wyniki  w nauce, co świadczy o ich umiejętnościach organizowania wolnego  czasu i wyjątkowej pracowitości.   

   Działania Szkolnego Koła Wolontariatu są dokumentowane w formie prezentacji, zdjęć i informacji na stronach Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach , w Lokalnym Centrum Wolontariatu oraz w formie elektronicznej kroniki.

Dzięki pracy w wolontariacie młodzież przyczynia się do wewnętrznego, osobistego rozwoju, oraz bardzo skutecznie promuje szkołę- ZSZ im. Kazimierza Pułaskiego w środowisku lokalnym.  Wolontariusze zgodnie przyznają, że podjęta, bezinteresowna praca „uczy ich otwarcia się na problemy drugiego człowieka i wrażliwości na ludzkie cierpienie”.

   Młodzież naszej szkoły zaprezentowała swoją działalność podczas powiatowego konkursu- „Młodzi, którzy czynią dobro”- kwiecień 2013. Wyróżnienia uzyskali uczniowie: Michał Krzysztoń i Patryk Korzeń. Za efektywną pracę uczniowie ZSZ im. K. Pułaskiego – wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu zostali na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 nagrodzeni listami gratulacyjnymi podpisanymi przez władze Powiatu i Miasta oraz dyplomami uznania Dyrektora Szkoły.  

 

Wolontariat uczy człowieczeństwa, pomaga wyzbyć się egoizmu, który mocno rozprzestrzenia się w XXI wieku.

Zaletą pomagania jest to, że również pomagający wiele otrzymuje w zamian, poznaje siebie i rozwija w sobie szlachetne cechy.

  

Ewa Rąpała

 

Akcje wolontariatu w roku 2013/14

Akcje wolontariatu w roku 2015/16

2081422