Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Akredytacja Erasmusa - Projekt 2022

Treść

ZSZ is back in the game! Po krótkiej przerwie wraca Erasmus+. Nasza szkoła uzyskała akredytację w programie na lata 2021-2027, co oznacza, że mamy zapewnione wyjazdy na staże zagraniczne przez kolejne pięć lat. Kierunek Grecja i Włochy.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Akredytację Erasmusa na lata 2022-2027, która gwarantuje regularne otrzymywanie środków na realizację zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z tym nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 realizuje projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000055889.

 

Projekt stanowi ważny elementem strategii rozwoju międzynarodowego szkoły, której realizację rozpoczęliśmy przed kilkoma laty i ma na celu nie tylko szeroko rozumiany rozwój uczniów, ale również kadry dydaktycznej szkoły. Swoimi założeniami projekt wpisuje się w kolejne kroki wykonywane przez szkołę w kierunku dopasowania oferty edukacyjnej do obecnych realiów rynku pracy oraz zmieniającego się świata. Chcielibyśmy, aby poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju działania, w tym przygotowanie młodzieży do projektu oraz w jego realizację we współpracy z greckimi partnerami, kadra zarządzająca oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych mogli podnieść swoje umiejętności, dostosowując go do rzeczywistych potrzeb i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolejnym grupom uczniów ZSZ.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju dla 28 uczniów, w oparciu o organizację dla nich zagranicznych praktyk zawodowych, służących podnoszeniu kompetencji oraz wzrostowi świadomości kulturowej.

Pozostałe cele projektu obejmują:

- Organizację mobilności służących realizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych w Grecji dla 28 uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie.

- Zaangażowane przynajmniej 20 uczestników o mniejszych szansach.

- Stworzenie możliwości nabycia przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, wykraczających poza ramowy program nauczania w szkole.

- Rozwój językowy uczestników i promowanie wielojęzyczności wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

- Przyczynienie się do lepszego dopasowania oferty edukacyjnej, realizowanych programów, służących pobudzeniu aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów.

 

W mobilności zawodowej, będącej głównym działaniem w ramach projektu, udział weźmie 28 uczniów naszej szkoły, którzy w ciągu 12 dni spędzonych w Grecji będą mieli okazję pracować w greckich przedsiębiorstwach branży gastronomicznej oraz budowlanej. Pod nadzorem praktyków i mentorów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje kompetencje zawodowe i osobiste realizując szereg zadań indywidualnych i zespołowych, wpisujących się w zakres obowiązującej podstawy programowej dla wybranych zawodów. Zgodnie z założeniami projektowymi, mobilność planowana jest na daty: 1-12.05.2023 (+ 3 dni podróży), w ramach których 10 dni będzie dedykowanych praktykom zawodowym, natomiast dni weekendowe zostaną poświęcone na realizację programu kulturowego.

 

Na przełomie kwietnia i maja odbędzie sie pierwszy z kilku planowanych wyjazdów w ramach akredytacji Erasmus 2021-2027.

W zwiazku z tym od 15 lutego 2023r - do 22 lutego 2023r przeprowadzona bedzie rekrutacja wśród chętnej młodzieży na w/w wyjazd.

W załacznkach znajdują się dokumenty rekrutacjne niezbędne do wzięcia udziału w wyjeżdzie. Każdy uczestnik musi zapoznać się regulaminem przed wypełnieniem dokumentów.

 

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny 321.16 KB
Regulamin rekrutacji 226.56 KB
2082587