Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wycieczka przedmiotowa z biologii

Treść

17 września uczniowie klasy IV c T uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Krakowa pod opieką P. Ewy Konarczak i P. Barbary Gorzkowicz.

Uczniowie naszej szkoły odbyli zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UJ - najstarszym polskim ogrodzie usytuowanym w centrum miasta i Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z różnorodnością gatunkową roślin i przykładami gatunków chronionych występujących w Ogrodzie Botanicznym UJ. Mieli oni okazję obejrzeć piękne i unikatowe gatunki roślin, a nawet pozyskać siewki nasion.

Dalszym punktem wycieczki były zajęcia biologii w krakowskim ZOO. Zadaniem parku zoologicznego jest ochrona gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem. Uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii środowiska życia zwierząt, które możemy spotkać w Polsce i innych strefach geograficznych, oraz działania na rzecz ratowania ginących i zagrożonych gatunków zwierząt. Poznali najcenniejsze gatunki eksponowane w ZOO.

2080435