Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin wypożyczalni

Treść

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 
5. W bibliotece należy zachować ciszę. 
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza. 
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

Regulamin akcji "Wakacje z książką"

1. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, poprzez dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów i umożliwienie im wypożyczenia książek na czas wakacji letnich.

2. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest:

  • zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych pozycji do biblioteki;
  • promocja do następnej klasy.

3. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 miesięcy.

4. Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.

5. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. 

6. W razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

2081424