Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

W dniu 18.01.2018r. w naszej szkole , jako jednostce posiadającej rekomendację Komitetu Głównego Turnieju z siedzibą w Zabrzu, odbył się Etap Okręgowy I edycji  Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie : Kucharz.

Turniej jest trójstopniowy, organizowany na podstawie stosownych Rozporządzeń Ministerstwa Oświaty , co zgodnie wynika z podstawy prawnej zawartej w Regulaminie.

Honorowym gościem, czuwającym całościowo nad przebiegiem Turnieju, zgodnie z procedurą, była pani Jadwiga Gwóźdź – przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie – delegatura
 w Nowym Sączu.

W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ WESZŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Przewodniczący: mgr. Inż. Waldemar Gniady – dyrektor ZSZ Gorlice, gospodarz uroczystości.

Z- ca: mgr inż. Anita Herman – kierownik Szkolenia Praktycznego ZSZ Gorlice

W skład Komisji oceniającej część praktyczną weszli:

 • Pani Teresa Słomska – Mucha – właścicielka firmy oferującej kompleksowe usługi gastronomiczne PODZAMCZE
 • Pan Marcin Polus – prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Pan Woźnica Kamil -  członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Pan Grabowski Łukasz - członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Pan Kiciński Artur - członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • dwóch nauczycieli opiekunów wyłonionych drogą losowania

 SZKOŁAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO  ETAPU OKRĘGOWEGO TURNIEJU BYŁY:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, opiekun: ANNA JASIŃSKA, uczennica: WIKTOREK KINGA
 • Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu - Zdrój, opiekun: LITAROWICZ EWA, uczennica : PIĄTEK ANNA
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, opiekun: BIDUŚ MONIKA, uczniowie: ZEGAR AGNIESZKA I CZEKAŃSKI PATRYK
 • Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, opiekun: MAŁGORZATA WAWRO, uczennice : SOBOLAK WIOLETA i ŻEBRACKA KLAUDIA
 • Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach, opiekun: MONIKA SZYCA, uczennice: TABIŚ DOROTA i PODOLSKA JOANNA

Turniej rozpoczął się o godz.9.00 pisemnym testem teoretycznych wiadomości z zakresu technologii gastronomicznej , który był przysłany od Komitetu Głównego i otwierany oficjalnie na sali
w obecności Komisji oraz wszystkich zakwalifikowanych uczestników Turnieju). Maksymalny czas na tę część Turnieju wynosi 60 minut.

Ok. godz. 10.00 nastąpiło rozpoczęcie części praktycznej Turnieju w  której należało wykonać
 dwie porcje potrawy, mając na uwadze temat wiodący : Potrawy z drobiem w roli głównej,
 a następnie podać je na stole degustacyjnym Jury wraz ze stosowną wizytówką.
Karta oceny zawiera trzy kryteria główne, którymi były:

 • organizacja i higiena pracy
 • wykonywanie potraw
 •  ekspedycja potraw

Ok. godz. 14.00 nastąpiło podsumowanie Turnieju i wyłonienie zwycięzców do etapu Ogólnopolskiego, a następnie  uroczyste ogłoszenie wyników , wręczenie dyplomów i nagród.

Uczniowie którzy uzyskali lub przekroczyli próg 80% PUNKTÓW zyskali prawo uczestnictwa
w Etapie Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie: Kucharz,
 który odbędzie się 23 – 25. 04. 2018r. w Zabrzu.

ZWYCIĘZCAMI PIERWSZEJ EDYCJI ETAPU OKRĘGOWEGO, organizowanego przez ZSZ Gorlice są:

1. PIĄTEK ANNA – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdrój

2. TABIŚ DOROTA – Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach

3. SOBOLAK WIOLETA – Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

SPONSORAMI NAGRÓD dla uczestników byli m.in.

 • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników – statuetki .
 • Lokalna Grupa Działania „ Beskid Gorlicki” – nagrody książkowe.
 • Firma Prymat – zestaw przypraw.
 • Firma Delecta – półprodukty dla cukiernictwa
 • Firma Pharma Food spółka .z o. o  - zestaw kosmetyków

OPRAWA MEDIALNA została zapewniona przez:

 •  Gazetę Gorlicką
 •  portal Halo Gorlice
 •   TV Regionalną Gorlice                       

   Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję.

 

2080436