Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

W dniach 16 - 18 kwietnia 2018r. we Wrocławiu odbył się XXIII Ogólnopolski Turniej

na Najlepszego Ucznia w zawodzie: Piekarz.

 

Honorowy patronat nad imprezą sprawowały m.in.:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Dolnośląski Kurator Oświaty
  • Wojewoda Dolnośląski
  • Prezydent Wrocławia
  • Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

 

Opieka medialna nad Turniejem spoczywała na redaktorach : „Mistrza Branży”,  „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” oraz oddziale Telewizji Polskiej we Wrocławiu.

Naszą szkołę, a jednocześnie całą Małopolskę, reprezentował finalista etapu wojewódzkiego -uczeń klasy III c ZSZ – Paweł Bajorek, którego do Turnieju przygotowała p. Lucyna Prorok.

Do III etapu uczeń został zakwalifikowany decyzją Komitetu Głównego Turnieju na podstawie  progu punktowego wynoszącego ponad 80 % , uzyskanego w czasie eliminacji okręgowych, które odbyły się w styczniu w Krakowie.

Temat przewodni tegorocznej edycji turnieju to : Powiew wiosny.

Turniej składał się z dwóch części :

  • teoretycznej (test 30 pytań z zakresu przedmiotów zawodowych) 
  • praktycznej (produkcja chałek żydowskiej i tureckiej, bułek wyborowych pszennych, rogalików wyborowych, chleba okolicznościowego oraz wyrobu artystycznego związanego z tematem).

Praktyczna część tematu była realizowana w Piekarni p. S. Kibało, a wszystkie wyroby uczestników zostały wyeksponowane na uroczystej gali w Ratuszu Wrocławskim.

W klasyfikacji końcowej  nasz reprezentant uzyskał:

 

  • tytuł finalisty (II miejsce w części teoretycznej oraz VI lokata w klasyfikacji generalnej)
  • medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

 

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zarówno Laureaci oraz Finaliści Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Piekarz, otrzymali uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na kierunek :  Bioinżynieria produkcji żywności .

Podstawą przyjęcia jest stosowny dokument wydany przez Komitet Główny Turnieju
z siedzibą we Wrocławiu. Powyższy przywilej przysługuje kandydatom tylko raz:
w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 

 

2082580