Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

 II edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie: Kucharz.

W dniu 31.01.2019r. w naszej szkole, jako jednostce posiadającej rekomendację Komitetu Głównego Turnieju z siedzibą w Zabrzu, odbył się Etap Okręgowy II edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie: Kucharz.

Turniej jest trójstopniowy, organizowany na podstawie stosownych Rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, co zgodnie wynika z podstawy prawnej zawartej w Regulaminie.

Honorowym gościem, czuwającym całościowo nad przebiegiem Turnieju, zgodnie z procedurą, była pani Jadwiga Gwóźdź – przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie – delegatura
 w Nowym Sączu.

W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ WESZŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Przewodniczący: mgr. inż. Krzysztof Bobak – wicedyrektor ZSZ Gorlice, gospodarz uroczystości.

Z- ca: mgr inż. Anita Herman – kierownik Szkolenia Praktycznego ZSZ Gorlice

W skład Komisji oceniającej część praktyczną weszli:

 • Pan Marcin Polus – prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Pan Woźnica Kamil - członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Pan Grabowski Łukasz - członek Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników

SZKOŁAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO ETAPU OKRĘGOWEGO TURNIEJU BYŁY:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, opiekun: ANNA JASIŃSKA, uczennica: ANNA RUTANA
 • Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu - Zdrój, opiekun: ANNA NYCZ, uczennica: NATALIA PORĘBSKA
 • Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, opiekun: MAŁGORZATA WAWRO, uczennica: KLAUDIA KUŹMA
 • Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, opiekun: JOLANTA LICHOŃ - SŁOTWIŃSKA, uczeń: PATRYK ANTOSIEWICZ
 • Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach, opiekun: BOGUMIŁA SAWICKA, uczennica: NATALIA JUSZYŃSKA

KOORDYNATOREM etapu okręgowego Turnieju w ZSZ Gorlice była pani Lucyna Prorok.

Turniej rozpoczął się o godz.9.00 pisemnym testem teoretycznych wiadomości z zakresu technologii gastronomicznej, który był przysłany od Komitetu Głównego i otwierany oficjalnie na sali
w obecności Komisji oraz wszystkich zakwalifikowanych uczestników Turnieju). Maksymalny czas na tę część Turnieju wynosi 60 minut.

Ok. godz. 10.00 nastąpiło rozpoczęcie części praktycznej Turnieju, w której należało wykonać
 dwie porcje potrawy, mając na uwadze temat wiodący: Wariacje z wieprzowiny,
 a następnie podać je na stole degustacyjnym Jury wraz ze stosowną wizytówką.
 

 

Karta oceny zawiera trzy kryteria główne, którymi były:

 • organizacja i higiena pracy
 • wykonywanie potraw
 •  ekspedycja potraw

Ok. godz. 13.30 nastąpiło podsumowanie Turnieju i wyłonienie zwycięzców do etapu Ogólnopolskiego, a następnie uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

ZWYCIĘZCAMI PIERWSZEJ EDYCJI ETAPU OKRĘGOWEGO, organizowanego przez ZSZ Gorlice są:

1 miejsce: PORĘBSKA NATALIA – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdrój

2 miejsce: PATRYK ANTOSIEWICZ – Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

3 miejsce: KUŹMA KLAUDIA– Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

 

Uczniowie, którzy uzyskali lub przekroczyli próg 80% PUNKTÓW z części teoretycznej i praktycznej
w sumie,
zyskali prawo uczestnictwa w Etapie Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia
w zawodzie: Kucharz, który odbędzie się 11 –13. 04. 2019r. w Zabrzu. Są nimi:

 1. PORĘBSKA NATALIA – 82%
 2. ANTOSIEWICZ PATRYK – 80% punktów

 

Reprezentantka ZSZ Gorlice – uczennica Natalia Juszyńska, w ogólnej klasyfikacji zajęła 4 miejsce, zaś w części praktycznej miejsce 2.

 

SPONSORAMI NAGRÓD dla uczestników byli m.in.

 • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników – statuetki.
 • Lokalna Grupa Działania „ Beskid Gorlicki” – nagrody książkowe.
 • Firma Prymat – zestaw przypraw.
 • Firma Roleski
 • Firma Pharma Food spółka z o. o - zestaw kosmetyków

OPRAWA MEDIALNA została zapewniona przez:

 •  Gazetę Gorlicką
 •  Portal Halo Gorlice

 

                                                                         Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję.

 

2082578