Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE: CUKIERNIK.
W dniach 01 – 03 kwietnia 2019r. we Wrocławiu odbył się XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik.
Honorowy patronat nad imprezą sprawowały m.in.:
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Dolnośląski Kurator Oświaty
 Wojewoda Dolnośląski
 Prezydent Wrocławia
 Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Sponsorem strategicznym obecnej edycji Turnieju była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której towarzyszyli liczni sponsorzy - właściciele i przedstawiciele firm związanych z produkcją cukierniczą.
Opieka medialna nad Turniejem spoczywała na redaktorach: „Mistrza Branży”, „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” oraz oddziale Telewizji Polskiej we Wrocławiu.
Naszą szkołę, a jednocześnie całą Małopolskę, reprezentował finalista etapu wojewódzkiego -uczeń klasy III b ZSZ – Daniel Niemasik, którego do Turnieju przygotowała p. Lucyna Prorok.
Do III etapu uczeń został zakwalifikowany decyzją Komitetu Głównego Turnieju na podstawie progu punktowego wynoszącego 80 %, uzyskanego w czasie eliminacji okręgowych, które odbyły się w styczniu w Krakowie.
Temat przewodni tegorocznej edycji turnieju to: Rzemiosło – nasza przyszłość.
Turniej składał się z dwóch części :
 teoretycznej (test 30 pytao z zakresu przedmiotów zawodowych)
 praktycznej ( tort w stylu angielskim, wykonanie i dekoracja dwóch mazurków, tematyczne figurki z marcepana lub masy cukrowej oraz eksponat z karmelu lub czekolady do wyboru)
Praktyczna częśd tematu była realizowana w Cukierni paostwa Jaworskich, po czym wszystkie wyroby uczestników zostały wyeksponowane na uroczystej gali w Ratuszu Wrocławskim.
W klasyfikacji koocowej nasz reprezentant uzyskał:
 tytuł finalisty, który decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie predysponuje ucznia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji T. 4 – Produkcja wyrobów cukierniczych.
 medal, dyplom oraz liczne nagrody rzeczowe.
Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmiosko – Mazurskiego w Olsztynie, zarówno Laureaci oraz Finaliści Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik, otrzymali uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności. Podstawą przyjęcia jest stosowny dokument wydany przez Komitet Główny Turnieju z siedzibą we Wrocławiu. Powyższy przywilej przysługuje kandydatom tylko raz: w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

2082578