Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

TURNIEJ  BUDOWLANY  „ZŁOTA  KIELNIA”

     W dniu 11 stycznia 2020 roku w Gliwicach odbyły się okręgowe eliminacje XLIX Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, reprezentowało sześciu uczniów w zawodzie: murarz-tynkarz (w kwalifikacji BD.14 - „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich” – 2 uczniów) i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( w kwalifikacji BD.04 - „Montaż systemów suchej zabudowy – 2 uczniów oraz „Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych” – 2 uczniów) z III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia.

     Dwóch uczniów zakwalifikowało się do Eliminacji Centralnych, które odbyły się w dniach od 4 do 7 lutego 2020 rok w Poznaniu, w trakcie trwania Targów Budownictwa „Budma 2020”. Po części teoretycznej i praktycznej zawodów uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki:

1. Przemysław LisowiecII miejsce i tytuł laureata Finału Centralnego –  

    w zawodzie murarz-tynkarz w kwalifikacji BD.14 „Wykonywanie robót

    murarskich i tynkarskich”. Uczeń uzyskał zwolnienie z części pisemnej

    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplom uczestnictwa

    oraz nagrodę pieniężną i nagrody rzeczowe.

2. Wojciech WojnarII miejsce i tytuł laureata Finału Centralnego – 

    w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w kwalifikacji BD.04

    „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych”.

    Uczeń uzyskał zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego

    kwalifikacje zawodowe, dyplom uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe.

W/w uczniów do Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” przygotowywali:

   1. w części teoretycznej – mgr inż. Krzysztof Bobak

                                         – mgr inż. Maria Batory

   2. w części praktycznej  – lic. Janusz Galas

                                         – lic. Dominik Hudzik

 

2080436