Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

Mój Zawód - Moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - II edycja

Beneficjent: Powiat Gorlicki

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

38 – 300 Gorlice, ul. Niepodległości 5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś 

Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:

1. W kursach podnoszące kwalifikacje uczestniczyć będą uczniowie/słuchacze szkół zawodowych kształcących w branży B oraz T:

kursu prawa jazdy kat B ,  kurs operatora koparko-ładowarki , kurs operatora koparki jednonaczyniowej. kurs operatora walca ,  kurs operatora spycharki

kurs barmański , kurs ECDL CAD , kurs ECDL BASE , kurs SEP ,

2. W kursach podnoszące kompetencje  uczestniczyć będą uczniowie/słuchacze szkół zawodowych kształcących w branży B oraz T:

kurs obsługi kas fiskalnych i branżowych programów w gastronomii , kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych , kurs animatora czasu wolnego.,  kurs zdobnictwa cukierniczego,  kurs kuchnie świata dla 36 os.., szkolenie w zakresie instalacji i montażu sufitów napinanych dla 40 os., kurs kosztorysowania z certyfiatem RODOS dla 40 os. , kurs Archicad dla 40 os,  kurs betoniarza – zbrojarza ,  kurs kelnerski- serwis specjalny w obsłudze konsumenta ., kurs produkcji pralin i czekoladek

3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

zajęcia wyrównawcze z matematyki , zajęcia wyrównawcze z j. obcych ,

4 Współpraca z przedsiębiorcami

W ramach zadania przewidziano staże zawodowe/praktyki z możliwością wypłaty stypendium, które organizowane będą w okresie
wakacyjnym.
Staże organizowane będą dla uczniów techników oraz szkół zawodowych dla dorosłych.

5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie przedmiotów zawodowych


 

2080437